Η επόμενη γενιά ασφάλειας

  Η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση αποτελεί έναν ουσιώδη πυλώνα ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των συνδυασμένων επιθέσεων τα συστήματα διαχείρισης και πρόσβασης εισόδου αποτελούν ένα αρκετά δημοφιλές συστατικό ολιστικής προστασίας.

  Ο συνδυασμός φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας είναι αναπόφευκτος όταν πρόκειται για την προστασία περιουσιακών στοιχείων σε υλική ή εικονική σύσταση.

  Ευχαριστώ το Security Manager Magazine για την φιλοξενία του άρθρου μου ως Κεντρικό θέμα του Τεύχος 102. Το άρθρο πραγματεύεται το συστατικό επιτυχημένης προστασίας για τα συστήματα διαχείρισης και πρόσβασης εισόδου. Ένα καθοριστικής σημασίας άρθρο για το Management ενός οργανισμού.

  Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο διαδικτυακά στον σύνδεσμο του Security Manager Magazine ΕΔΩ.

   

  RELATED POSTS:
  Hybrid warfare – the scandals toolkit

  Hybrid warfare – the scandals toolkit

  Υβριδικός Πόλεμος: Η εργαλειοθήκη των σκανδάλων - Άρθρο στην εφημερίδα Σημερινή Hybrid warfare involves a range of tactics, including the use of scandals. Whether authentic or manufactured, personal scandals can be leveraged to impact a country's global reputation. In...

  Hybrid warfare – the scandals toolkit

  Introduction to hybrid warfare symerini newspaper

  Εισαγωγή στον Υβριδικό Πόλεμο - Άρθρο στην εφημερίδα Σημερινή Hybrid warfare has traditionally been associated with the military realm, but in recent years it has evolved to impact even seemingly unrelated organizations, including businesses. In this article in...

  Subscribe

  and get the latest updates

  Almost there!

  Cyber attacks are here to stay and hackers are not waiting.

   

  Get an insider information on threats & solutions.

  We promise to keep your name and email address safe.You can unsubscribe at any time

   

   

  You have Successfully Subscribed!

  Almost there!

  Get An Insider Information On Threats & Solutions.

   

  This form collects information we will use to send you free resources & updates about promotions, special offers, and news. 

  We promise to keep your name and email address safe.You can unsubscribe at any time.

  For more info you can read our Privacy Policy.

  You have Successfully Subscribed!